Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Artur Zięborak Art-Steel, Aleja Tadeusza Kościuszki 58/5, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 9542543055

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. rejestracji konta, utrzymania konta, realizowania Twoich zamówień, kontaktu związanego z wykonywaniem umowy, komunikacji związanej z oferowanymi usługami, przygotowaniem i wysłaniem oferty, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, czy telefonu, a także przesyłania informacji marketingowych (w tym newslettera).

Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. rejestracji konta, realizacji zamówień, rozliczeń i księgowości, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego),
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych (w oparciu o pliki cookies, a także polegających na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail oraz SMSów zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś odpowiednie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera czy SMSów) przy zakładaniu konta/rejestracji jako Gość.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy (wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane). Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe??”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy niezbędne jest podane Twoich podstawowych danych na formularzu rejestracji, czy formularzu zakupu. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych (dodatkowych), które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli na przykład wysyłać do Ciebie wiadomości w formie newslettera). Podanie podstawowych danych w formularzach umożliwia nam świadczenie danej usługi. Podstawowe dane dotyczące rejestracji dotyczą imienia, nazwiska, adresu mailowego, czy numeru telefonu. Podstawowe dane dotyczące realizacji zamówienia (zakupu) zawierają dane dotyczące adresu dostawy, a także wyboru odpowiedniej formy płatności i dostawy, co wiąże się z otrzymanie danych z systemów płatności, bankowych oraz kurierskich. W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics).

Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Art-Steel, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Twoje dane przekazujemy zatem:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i innym podmiotom pośredniczącym w reklamowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
 • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

2. innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, operatorzy płatności),
 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie.

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Art-Steel Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaniesz powiadomiony),
 • przeniesienie danych do innego administratora.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Prawo do rezygnacji:

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu (w tym wysyłki newslettera czy SMSów). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Zawsze możesz napisać na adres Artur Zięborak Art-Steel Aleja Tadeusza Kościuszki 58/5, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: biuro@art-steel.pl lub zadzwonić pod numer +48 691 646 196.